---A 6---
Portal Plastyczny
Znajd w plastycznym:

Laserunek - definicja

Technika nakładania przezroczystych lub półprzezroczystych warstw farby, jedna na drugą, przy czym każda kolejna warstwa zmienia kolor poprzedniej. Metoda ta stosowana jest w malarstwie olejnym i akrylowym. Do laserunku stosuje się farby olejne zawierające barwniki organiczne (takie jak błękit pruski lub biel cynkowa) albo do farby dodawana jest zwiększona ilość spoiwa w stosunku do barwnika kryjącego. W przypadku farb akrylowych dodaje się wodę lub odpowiednie media malarskie.
  |  Wr do kategorii Słownik » 

Wszystkie zastrzeone znaki towarowe uyte przez Serwis zostay wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Copyright © 2005 - 2023 Plastyczny.pl, Art-serwis, Ads & Kappa Style