---A 6---
Portal Plastyczny
Znajd w plastycznym:

Fiksatywa - definicja

Utrwalacz, płyn zapobiegający rozcieraniu się lub wykruszaniu powierzchni rysunków wykonanych ołówkiem, węglem, miękkim pastelem lub kredą. Nanosi się go przez rozpylanie. Fiksatywa zazwyczaj jest roztworem żywic naturalnych takich jak: szelak, mastyks, damara w alkoholu, eterze lub odtłuczonym mleku. Fiksatywa niekiedy może zmieniać barwy obrazów wykonanych pastelami, dlatego warto przed użyciem tego utrwalacza sprawdzić na innym, mało wartościowym pastelu jej działanie.
  |  Wr do kategorii Słownik » 

Wszystkie zastrzeone znaki towarowe uyte przez Serwis zostay wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Copyright © 2005 - 2024 Plastyczny.pl, Art-serwis, Ads & Kappa Style