---A 6---
Portal Plastyczny
Znajd w plastycznym:

Impast - definicja

Rodzaj wypukłego nałożenia farby pędzlem, szpachlą lub ręką. Do nakładania impastów nadaje się farba olejna lub akrylowa, musi być gęsta, niezbyt oleista. Dzięki impastom na całej powierzchni obrazu można uzyskać efekt fakturalny, zbliżony do szorstkiej, rzeźbionej powierzchni. W malarstwie europejskim technika ta stosowana jest od XVI wieku dla uzyskania efektów świetlnych, natomiast impresjoniści urozmaicali impastami fakturę obrazów.
  |  Wr do kategorii Słownik » 

Wszystkie zastrzeone znaki towarowe uyte przez Serwis zostay wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Copyright © 2005 - 2024 Plastyczny.pl, Art-serwis, Ads & Kappa Style